Menu Close

Općenito o studijskom programu

STRUČNI PRIJEDIPLOMSKI STUDIJ PROIZVODNO STROJARSTVO

Strojarstvo je orijentirano stvaranju novih vrijednosti i kao takvo je važno područje koje omogućuje razvitak svake zajednice. Danas je napredak u tehnici u velikoj mjeri rezultat znanstveno istraživačkog rada i razvoja te je izražena potreba za visokoobrazovanim kadrovima. Od stručnjaka strojarstva zahtijeva se primjena znanja iz različitih tehničkih znanosti kao i poznavanje osnovnih znanja iz društvenih znanosti.

Tijekom studija strojarstva stječu se znanja i vještine koje omogućavaju obavljanje stručnih poslova te neposredno uključivanje u radni proces u području strojarstva: od konstruiranja, pripreme proizvodnje, procesa proizvodnje, kontrole proizvoda, održavanja opreme do zaštite okoliša. Studenti se osposobljavaju za oblikovanje jednostavnijih konstrukcija i alata, korištenje CAD programskih alata, izbor materijala i tehnologija izradbe, programiranje CNC strojeva i industrijskih robota te logističku podršku proizvodnji.

Očekivane mogućnosti zapošljavanja prvostupnika inženjera strojarstva nakon završetka stručnog studija su:

 • konstruktor proizvoda i komponenti uz primjenu CAD sustava,
 • tehnolog na izradi tehnoloških postupaka za konvencionalne proizvodne tehnologije
 • poslovi programiranja CNC strojeva i robota
 • poslovi vezani za automatizaciju i upravljanje proizvodnim procesima
 • konstruiranje alata i naprava,
 • organiziranje i praćenje proizvodnje
 • poslovi logističke podrške proizvodnji (nabava, skladište)
 • poslovi kontrole kvalitete i laboratorijskih ispitivanja,
 • poslovi održavanja opreme i uređaja,

Pri tome je njihovo radno mjesto prvenstveno vezano za proizvodnju u pogonu. Inženjeri strojarstva mogu se zaposliti u različitim područjima: metalnoj, brodograđevnoj, građevinskoj i automobilskoj industriji, proizvodnji alata, konstrukcijskim uredima, ispitnim stanicama, uslužnim djelatnostima i dr.

Moguće je i samozapošljavanje kroz ostvarivanje osobnih poduzetničkih ideja osnivanjem privatne tvrtke.

Nastavak studija  moguć je na visokim učilištima koja izvode specijalistički diplomski stručni studij strojarstva ili sveučilišni diplomski studij strojarstva.

Tehnički odjel UNISB-a redovito analizira studijski program te ga prilagođava potrebama gospodarstva i najnovijim dostignućima na području tehnike. Studentima se nude brojni izborni kolegiji iz različitih područja strojarstva.

Predviđeno trajanje studija je šest semestara tijekom kojih studenti stječu potrebita teorijska i praktična znanja. Nakon svih položenih ispita i uspješne obrane završnog rada postajete:

PRVOSTUPNIK/CA (BACCALAUREUS/A) INŽENJER/KA STROJARSTVA

Ishodi učenja

Stručni/a prvostupnik/ca (bacalaureus/a) inženjer/ka strojarstva po završetku preddiplomskog stručnog studija Proizvodno strojarstvo moći će:

 • identificirati, formulirati i rješavati različite probleme vezane za osnove strojarstva primjenom načela inženjerstva, znanosti i matematike
 • primijeniti pisanu, usmenu i grafičku komunikaciju u tehničkim i netehničkim okruženjima te koristiti odgovarajuću tehničku literaturu
 • dizajnirati jednostavniji proizvod, komponentu ili proces kako bi se zadovoljile željene potrebe uz stvarna ograničenja kao što su tehnološka, ekonomska, ekološka, sigurnosna, socijalna, etička, zdravstvena i politička
 • planirati i provesti laboratorijske eksperimente kao i analizirati i interpretirati rezultate eksperimenata
 • implementirati, upravljati, nadgledati i održavati sustave i procese u strojarstvu
 • odabrati odgovarajuće materijale za izradu proizvoda i komponenti vodeći računa o tehničkim, tehnološkim, ekološkim i ekonomskim aspektima
 • razlikovati i primijeniti odgovarajuće strojarske tehnologije pri izradi i kontroli komponenti i proizvoda vodeći računa o ekonomičnosti
 • koristiti tehnike, vještine i moderne računalne alate potrebne za inženjersku praksu
 • prepoznati važnost kvalitete i stalnog poboljšanja procesa i proizvoda te metode i tehnike kontrole kvalitete u industrijskoj proizvodnji
 • komunicirati i djelovati efikasno unutar interdisciplinarnog tima pri rješavanju složenijih problema strojarstva i pridržavati se etičkih načela

prepoznati mogućnost nastavka obrazovanja i potrebu cjeloživotnog učenja kako bi održali sposobnost primjene suvremenih tehnika, vještina i alata neophodnih u inženjerskoj praksi

 

Skip to content