Menu Close

Općenito o studijskom programu

Osnovne informacije

Naziv studija: Stručni prijediplomski studij Proizvodno strojarstvo

Nositelj / izvođač studija: Sveučilište u Slavonskom Brodu / Tehnički odjel

Tip studija: Stručni studij

Razina studija: Stručni prijediplomski studij (razina 6 st prema HKO, razina 6 prema EQF)

Trajanje studija: 3 godine (VI semestara)

Ukupan broj ECTS bodova: 180

Stručni naziv koji se stječe završetkom studija: prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka strojarstva

Kratica stručnog naziva: bacc. ing. mech.

Općenito o studijskom programu

Strojarstvo je orijentirano stvaranju novih vrijednosti i kao takvo je važno područje koje omogućuje razvitak svake zajednice. Danas je napredak u tehnici u velikoj mjeri rezultat znanstveno istraživačkog rada i razvoja te je izražena potreba za visokoobrazovanim kadrovima. Od stručnjaka strojarstva zahtijeva se primjena znanja iz različitih tehničkih znanosti kao i poznavanje osnovnih znanja iz društvenih znanosti.

Tijekom studija strojarstva stječu se znanja i vještine koje omogućavaju obavljanje stručnih poslova te neposredno uključivanje u radni proces u području strojarstva: od konstruiranja, pripreme proizvodnje, procesa proizvodnje, kontrole proizvoda, održavanja opreme do zaštite okoliša. Studenti se osposobljavaju za oblikovanje jednostavnijih konstrukcija i alata, korištenje CAD programskih alata, izbor materijala i tehnologija izradbe, programiranje CNC strojeva i industrijskih robota te logističku podršku proizvodnji.

Očekivane mogućnosti zapošljavanja prvostupnika inženjera strojarstva nakon završetka stručnog studija su:

 • konstruktor proizvoda i komponenti uz primjenu CAD sustava,
 • tehnolog na izradi tehnoloških postupaka za konvencionalne proizvodne tehnologije
 • poslovi programiranja CNC strojeva i robota
 • poslovi vezani za automatizaciju i upravljanje proizvodnim procesima
 • konstruiranje alata i naprava,
 • organiziranje i praćenje proizvodnje
 • poslovi logističke podrške proizvodnji (nabava, skladište)
 • poslovi kontrole kvalitete i laboratorijskih ispitivanja,
 • poslovi održavanja opreme i uređaja,

Pri tome je njihovo radno mjesto prvenstveno vezano za proizvodnju u pogonu. Inženjeri strojarstva mogu se zaposliti u različitim područjima: metalnoj, brodograđevnoj, građevinskoj i automobilskoj industriji, proizvodnji alata, konstrukcijskim uredima, ispitnim stanicama, uslužnim djelatnostima i dr.

Moguće je i samozapošljavanje kroz ostvarivanje osobnih poduzetničkih ideja osnivanjem privatne tvrtke.

Tehnički odjel UNISB-a redovito analizira studijski program te ga prilagođava potrebama gospodarstva i najnovijim dostignućima na području tehnike. Studentima se nude brojni izborni kolegiji iz različitih područja strojarstva.

Ishodi učenja

Stručni/a prvostupnik/ca (bacalaureus/a) inženjer/ka strojarstva po završetku preddiplomskog stručnog studija Proizvodno strojarstvo moći će:

 • identificirati, formulirati i rješavati različite probleme vezane za osnove strojarstva primjenom načela inženjerstva, znanosti i matematike
 • primijeniti pisanu, usmenu i grafičku komunikaciju u tehničkim i netehničkim okruženjima te koristiti odgovarajuću tehničku literaturu
 • dizajnirati jednostavniji proizvod, komponentu ili proces kako bi se zadovoljile željene potrebe uz stvarna ograničenja kao što su tehnološka, ekonomska, ekološka, sigurnosna, socijalna, etička, zdravstvena i politička
 • planirati i provesti laboratorijske eksperimente kao i analizirati i interpretirati rezultate eksperimenata
 • implementirati, upravljati, nadgledati i održavati sustave i procese u strojarstvu
 • odabrati odgovarajuće materijale za izradu proizvoda i komponenti vodeći računa o tehničkim, tehnološkim, ekološkim i ekonomskim aspektima
 • razlikovati i primijeniti odgovarajuće strojarske tehnologije pri izradi i kontroli komponenti i proizvoda vodeći računa o ekonomičnosti
 • koristiti tehnike, vještine i moderne računalne alate potrebne za inženjersku praksu
 • prepoznati važnost kvalitete i stalnog poboljšanja procesa i proizvoda te metode i tehnike kontrole kvalitete u industrijskoj proizvodnji
 • komunicirati i djelovati efikasno unutar interdisciplinarnog tima pri rješavanju složenijih problema strojarstva i pridržavati se etičkih načela
 • prepoznati mogućnost nastavka obrazovanja i potrebu cjeloživotnog učenja kako bi održali sposobnost primjene suvremenih tehnika, vještina i alata neophodnih u inženjerskoj praksi

Horizontalna i vertikalna mobilnost 

Horizontalna mobilnost studenata podrazumijeva kraći boravak studenta (kraći od trajanja pojedinačnog ciklusa studija) izvan institucije na koju je student upisan i čiju će diplomu dobiti po završetku studijskog programa. Ostvaruje se kroz ERASMUS+ program razmjene. Voditelji studija određuju sadržajnu i ECTS usklađenost nastavnih predmeta programa koji odlazni studenti planiraju pohađati na partnerskoj ustanovi te sukladno tome finalno odobravaju ugovor o priznavanju (Learning agreement).

Vertikalna mobilnost studenata podrazumijeva nastavak studiranja na diplomskim studijima. To je  moguće ostvariti na visokim učilištima u Republici Hrvatskoj koja izvode stručni ili sveučilišni diplomski studij iz područja tehničkih znanosti (uglavnom u polju strojarstva). Osim na Strojarskom fakultetu u Slavonskom Brodu to je moguće i na Sveučilištu Sjever, na Fakultetu strojarstva i brodogradnje u Zagrebu, na Tehničkom fakultetu u Rijeci, na Fakultetu elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu itd. Uvjete upisa definira svako visoko učilište pri čemu se može zahtijevati polaganje razlikovnih predmeta. Nastavak studija moguć je i u inozemstvu uz ispunjavanje uvjeta upisa pojedinog visokog učilišta te postupak priznavanja i vrednovanja stečene kvalifikacije u Hrvatskoj.

Sličnost s drugim studijskim programima

Uspoređujući ishode učenja i/ili popis obaveznih kolegija ovog studijskog programa sa studijskim programima u istom području (Strojarstvo), sličnost veća od 50% je sa:

Sveučilište u Splitu, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje

Stručni prijediplomski studij Strojarstvo

Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet

Stručni prijediplomski studij strojarstva

Tehničko veleučilište u Zagrebu

Stručni prijediplomski studij Strojarstvo

Sveučilište Sjever

Preddiplomski stručni studij Proizvodno strojarstvo

Tehnički fakultet u Puli

Prijediplomski stručni studij Proizvodno strojarstvo

Veleučilište u Karlovcu

Stručni prijediplomski studij Strojarstvo

UC Berkley – Mechanical Engineering (80%)

University of Miskolc, Hungary, Faculty of Mechanical Engineering and Informatics

BSc in Mechanical Engineering

Karlsruhe Institute of Technology, Germany

Mechanical Engineering (International) Bachelor of Science (B.Sc.)

Univerza v Ljubljani, Slovenija, Fakulteta za strojništvo

Visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje Strojništvo – Projektno aplikativni program, Smer: Proizvodne tehnologije

FAKULTÄT TECHNIK, HOCHSCHULE REUTLINGEN

MASCHINENBAU (B.ENG.)

Skip to content