Menu Close

Stručni prijediplomski studij Informatika i informacijske tehnologije

Uvjeti upisa na studij

Osnovni uvjeti za ostvarivanje općeg prava natjecanja za upis u prvu godinu stručnog prijediplomskog studija Informatika i informacijske tehnologije za stjecanje akademskog naziva Prvostupnik/ Prvostupnica (baccalaureus/ baccalaurea) inženjer/ inženjerka informatike su završena srednja škola u trajanju od četiri godine, položena državna matura i stečeni uvjeti za upis u prvu godinu studija.

Prijave za upis

Kandidati se prijavljuju za upis na odabrane studijske programe putem Nacionalnog informacijskog sustava prijava na visoka učilišta (NISpVU).

Općenito o studiju

Stručni prijediplomski studij Informatika i informacijske tehnologija osposobljava studente za izuzetno dinamično područje tehnološkog razvoja. Računalni stručnjaci ovoga profila su arhitekti i implementatori najnovijih informacijskih i komunikacijskih tehnologija s velikim zahtjevima, kako u industriji, trgovini, tako i u javnom sektoru. Studenti ovoga studija moći će identificirati, formulirati i rješavati inženjerske probleme primjenom računalnih alata. Osim toga, moći će prepoznati interakciju između inženjerskih aktivnosti i dizajna u primjeni informatike i informacijske tehnologije. Informacijski stručnjaci ovog profila moći će implementirati i primijeniti informatička i informacijsko komunikacijska znanja u podršci proizvodnji, marketingu i uslugama različitih korisnika s obzirom na zahtjeve proizvodnih i drugih sustava u svakodnevnici izazova koje donose informatika i informacijska tehnologija danas i u budućnosti. Biti će osposobljeni pratiti nove mogućnosti i trendove informacijsko komunikacijske tehnologije kroz cjeloživotno obrazovanje. Studenti će također uočiti važnost inženjerskih aktivnosti i utjecaj kojeg one imaju na cjelokupni život i okolinu, pri čemu moraju pokazati visoka moralna i etička načela pri rješavanju inženjerskih zadataka. Studenti će biti sposobni primijeniti stečena znanja za daljnji razvoj svojih profesionalnih i akademskih kompetencija. Pri rješavanju problema kreativno će i kritički ocijeniti argumente, pretpostavke, koncepte i podatke kako bi donijeli valjane odluke i dali adekvatan doprinos razvoju gospodarstva i društva u cjelini uvažavajući etička načela i održivi razvoj.

Završeni stručnjaci Stručnog prijediploimskog studija Informatike i informacijskih tehnologija steći će sljedeća znanja, odnosno moći će raditi sljedeće stručne poslove:

 • Koristiti uobičajene programske alate za uredsko poslovanje
 • Dizajnirati osnovne digitalne sklopove koristeći se komponentama na tržištu
 • Specificirati, kreirati i implementirati računalne sustave
 • Efikasno primjenjivati alate za konstruiranje i dokumentiranje sklopovlja i sistemskih programa
 • Instalirati, primjenjivati i održavati uobičajene operacijske sustave, programske i sklopovske podrške
 • Poznavati, uspoređivati i preporučiti procese i mehanizme u umrežavanju računala, kao i poznavati uloge mrežnog administratora
 • Selektirati i primijeniti sigurnosne mjere za zaštitu računalnih sustava
 • Odabrati i primijeniti algoritme poznate iz računalne znanosti i prakse
 • Razvijati različite vrste programskih rješenja, kao što su web i stolne aplikacije, upotrebom različitih programskih jezika
 • Kreirati i održavati Internet Web prezentaciju primjenom standardnih alata i web funkcija
 • Učinkovito dizajnirati, modelirati, oblikovati i koristiti baze podataka u organiziranju, spremanju i dohvaćanju podataka za programsko rješenje
 • Koristiti objektno orijentirane programske jezike
 • Sudjelovati u dijelu razvoja kompleksnog računalnog programa
 • Poznavati osnove poslovanja poduzeća uključujući planiranje, organizaciju i upravljanje
 • Komparirati i preporučiti oblike i primjene elektroničkog poslovanja
 • Prepoznati potrebe za informacijskim sustavima u proizvodnji te predložiti i kreirati odgovarajuća rješenja
 • Izraditi i dizajnirati računalne igre
 • Izraditi i primijeniti multimedijalni sadržaj
 • Komunicirati i koristiti stručnu literaturu na domaćem i stranom jeziku u području struke

Na temelju znanja i vještina koje će studenti Stručnog prijediplomskog studija Informatika i informacijske tehnologije steći tijekom studija nedvojbeno je da će biti osposobljeni za nastavak diplomskog studija na srodnim diplomskim studijima, kako u zemlji, tako i u inozemstvu.

Skip to content