Menu Close

Stručni prijediplomski studij Proizvodno strojarstvo

STRUČNI PRIJEDIPLOMSKI STUDIJ PROIZVODNO STROJARSTVO

Strojarstvo je orijentirano stvaranju novih vrijednosti i kao takvo je važno područje koje omogućuje razvitak svake zajednice. Danas je napredak u tehnici u velikoj mjeri rezultat znanstveno istraživačkog rada i razvoja te je izražena potreba za visokoobrazovanim kadrovima. Od stručnjaka strojarstva zahtijeva se primjena znanja iz različitih tehničkih znanosti kao i poznavanje osnovnih znanja iz društvenih znanosti.

Tijekom studija strojarstva stječu se znanja i vještine koje omogućavaju obavljanje stručnih poslova te neposredno uključivanje u radni proces u području strojarstva: od konstruiranja, pripreme proizvodnje, procesa proizvodnje, kontrole proizvoda, održavanja opreme do zaštite okoliša. Studenti se osposobljavaju za oblikovanje jednostavnijih konstrukcija i alata, korištenje CAD programskih alata, izbor materijala i tehnologija izradbe, programiranje CNC strojeva i industrijskih robota te logističku podršku proizvodnji.

Očekivane mogućnosti zapošljavanja prvostupnika inženjera strojarstva nakon završetka stručnog studija su:

 • konstruktor proizvoda i komponenti uz primjenu CAD sustava,
 • tehnolog na izradi tehnoloških postupaka za konvencionalne proizvodne tehnologije
 • poslovi programiranja CNC strojeva i robota
 • poslovi vezani za automatizaciju i upravljanje proizvodnim procesima
 • konstruiranje alata i naprava,
 • organiziranje i praćenje proizvodnje
 • poslovi logističke podrške proizvodnji (nabava, skladište)
 • poslovi kontrole kvalitete i laboratorijskih ispitivanja,
 • poslovi održavanja opreme i uređaja.

Pri tome je njihovo radno mjesto prvenstveno vezano za proizvodnju u pogonu. Inženjeri strojarstva mogu se zaposliti u različitim područjima: metalnoj, brodograđevnoj, građevinskoj i automobilskoj industriji, proizvodnji alata, konstrukcijskim uredima, ispitnim stanicama, uslužnim djelatnostima i dr.

Moguće je i samozapošljavanje kroz ostvarivanje osobnih poduzetničkih ideja osnivanjem privatne tvrtke.

Nastavak studija  moguć je na visokim učilištima koja izvode stručni diplomski studij strojarstva ili sveučilišni diplomski studij strojarstva.

Tehnički odjel UNISB-a redovito analizira studijski program te ga prilagođava potrebama gospodarstva i najnovijim dostignućima na području tehnike. Studentima se nude brojni izborni kolegiji iz različitih područja strojarstva.

Predviđeno trajanje studija je šest semestara tijekom kojih studenti stječu potrebita teorijska i praktična znanja. Nakon svih položenih ispita i uspješne obrane završnog rada postajete:

PRVOSTUPNIK/CA (BACCALAUREUS/A) INŽENJER/KA STROJARSTVA

Ishodi učenja

Prvostupnik/ca (bacalaureus/a) inženjer/ka strojarstva po završetku stručnog prijediplomskog studija Proizvodno strojarstvo moći će:

 • identificirati, formulirati i rješavati različite probleme vezane za osnove strojarstva primjenom načela inženjerstva, znanosti i matematike
 • primijeniti pisanu, usmenu i grafičku komunikaciju u tehničkim i netehničkim okruženjima te koristiti odgovarajuću tehničku literaturu
 • dizajnirati jednostavniji proizvod, komponentu ili proces kako bi se zadovoljile željene potrebe uz stvarna ograničenja kao što su tehnološka, ekonomska, ekološka, sigurnosna, socijalna, etička, zdravstvena i politička
 • planirati i provesti laboratorijske eksperimente kao i analizirati i interpretirati rezultate eksperimenata
 • implementirati, upravljati, nadgledati i održavati sustave i procese u strojarstvu
 • odabrati odgovarajuće materijale za izradu proizvoda i komponenti vodeći računa o tehničkim, tehnološkim, ekološkim i ekonomskim aspektima
 • razlikovati i primijeniti odgovarajuće strojarske tehnologije pri izradi i kontroli komponenti i proizvoda vodeći računa o ekonomičnosti
 • koristiti tehnike, vještine i moderne računalne alate potrebne za inženjersku praksu
 • prepoznati važnost kvalitete i stalnog poboljšanja procesa i proizvoda te metode i tehnike kontrole kvalitete u industrijskoj proizvodnji
 • komunicirati i djelovati efikasno unutar interdisciplinarnog tima pri rješavanju složenijih problema strojarstva i pridržavati se etičkih načela
 • prepoznati mogućnost nastavka obrazovanja i potrebu cjeloživotnog učenja kako bi održali sposobnost primjene suvremenih tehnika, vještina i alata neophodnih u inženjerskoj praksi.
Skip to content