Menu Close

Osiguranje kvalitete

OPĆENITO

Tehnički odjel Sveučilišta u Slavonskom Brodu aktivno se opredjeljuje za razvoj kulture kvalitete kroz:

  • uspostavu i poboljšanje sustava osiguravanja kvalitete na temelju Standarda i smjernica za osiguravanje kvalitete na Europskom prostoru visokog obrazovanja, nacionalnih zakona i propisa te sveučilišnih pravilnika i odluka.
  • razvoj suvremenih studijskih programa temeljenih na potrebama gospodarstva
  • aktivno uključivanje studenata u obrazovni proces i ostale aktivnosti Tehničkog odjela
  • primjenu suvremenih nastavnih metoda, jasno definiranje vrednovanja ishoda učenja te objektivnosti ocjenjivanja
  • aktivnu podršku studentima
  • transparentnost i javnost rada te dostupnost potrebnih informacija svim zainteresiranim dionicima
  • kontinuirano praćenje pokazatelja kvalitete rada te na temelju istih ocjenjivanje studijskih programa i nastavnih procesa te unapređivanje i poboljšavanje istih
  • međunarodnu suradnju i mobilnost studenata i nastavnika.

 

U planiranju, izradi i analizi dokumenata vezanih za kvalitetu pored Povjerenstva za unapređenje i osiguranje kvalitete sudjeluju i ostala povjerenstva na odjelu (Povjerenstvo za nastavu, Povjerenstvo za završne radove, Povjerenstvo za izdavaštvo), imenovani mentori godišta za pojedine studijske programe te pročelnik odjela.

 

DOKUMENTI OSIGURAVANJA KVALITETE

Priručnik kvalitete UNISB  (2022.)

Pravilnik o studiranju  (10.05.2024.)

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o studiranju  (8.12.2023.)

Pravilnik o vrednovanju studijskih programa  (26.01.2024.)

Pravilnik o studentskoj praksi  (14.02.2024.)

Pravilnik o ocjenjivanju studenata UNISB (2020.)

Etički kodeks UNISB (2024.)

Procedura sustava kvalitete Tehničkog odjela – PSKTO1 – Prijelazi studenata (2024.)

Procedura sustava kvalitete Tehničkog odjela – PSKTO2 – Izrada rasporeda nastave (2024.)

 

POVJERENSTVO ZA UNAPRJEĐENJE I OSIGURANJE KVALITETE

Odluka o imenovanju povjerenstva za kvalitetu (lipanj 2023.)

VANJSKE PROSUDBE SUSTAVA KVALITETE

Izvješće AZVO (2016.)

Zaključak usvajanja završnog izvješća (2016.)

Završno izvješće reakreditacije (2020.)

Završno izvješće o rezultatima vanjske neovisne periodične prosudbe sustava osiguravanja kvalitete (2019.)

 

UNUTARNJE PROSUDBE SUSTAVA KVALITETE

Periodično ocjenjivanje PSS Proizvodno strojarstvo – 2015

Periodično ocjenjivanje PSS Proizvodno strojarstvo – 2019

Akcijski Plan unaprjeđenja kvalitete za period 2024 – 2028

Izvješće o Realizaciji akcijskog plana unapređenja kvalitete nakon Unutarnje prosudbe 2022. godine

Odluka o usvajanja Akcijskog plana – Stručno vijeće TO 2022..

Izvješće o provedenom unutarnjem vrednovanju (2022.)

Izvješće o rezultatima samoevaluacije nastavnika Tehničkog odjela Sveučilišta u Slavonskom Brodu (2024.)

Godišnje izvješće o unutarnjem osiguravanju i unaprjeđivanju kvalitete na Sveučilištu u Slavonskom Brodu Tehnički odjel

 

POVRATNE INFORMACIJE DIONIKA TEHNIČKOG ODJELA

Izvješće o rezultatima studentske ankete za izvanredne studente Tehničkog odjela (2024)

Anketa studenata o stručnoj praksi – 2024

Anketa mentora stručne prakse – 2024

Anketa o zadovoljstvu polaznika cjeloživotnog obrazovanja (2023.)

 

ANALIZA INDIKATORA KVALITETE

Odluka o imenovanju voditelja godišta na Tehničkom odjelu Sveučilišta u Slavonskom Brodu u ak. godini 2022./2023.

Odluka o imenovanju voditelja godišta na Tehničkom odjelu Sveučilišta u Slavonskom Brodu u ak. godini 2023./2024.

Odluka o imenovanju voditelja studija na Tehničkom odjelu Sveučilišta u Slavonskom Brodu u ak. godini 2023./2024. i 2024./2025.

Izvještaj Voditelja godišta 1. godine studija  Stručnog prijediplomskog studija Proizvodno strojarstvo (2023)

Izvještaj Voditelja godišta 1. godine studija  Stručnog prijediplomskog studija Proizvodno strojarstvo (2024)

Izvještaj Voditelja godišta 1. godine studija Stručnog prijediplomskog studija Informatika i informacijske tehnologije (2024)

Povjerenstva za izdavačku djelatnost Tehničkog odjela, 2021.

Povjerenstva za izdavačku djelatnost Tehničkog odjela, 2022.

Povjerenstva za izdavačku djelatnost Tehničkog odjela, 2023.

Analiza uspjeha studenata na zimskim redovnim ispitnim rokovima, 2024.

Analiza broja upisanih i diplomiranih studenata, 2013-2023

Korelacije uspjeha studenata na državnoj maturi i 1. Godini studiranja za studij proizvodno strojarstvo

Korelacije uspjeha studenata na državnoj maturi i 1. Godini studiranja za studij Informatika i informacijske tehnologije

Izvještaj Povjerenstva za završne radove, 2021.

Izvještaj Povjerenstva za završne radove, 2022.

Izvještaj Povjerenstva za završne radove, 2023.

Izvještaj Povjerenstva za izdavačku djelatnost Tehničkog odjela, 2021.

Izvještaj Povjerenstva za izdavačku djelatnost Tehničkog odjela, 2022.

Izvještaj Povjerenstva za izdavačku djelatnost Tehničkog odjela, 2023.

Analiza zapošljivosti studenata studij Energetike (2021.)

Analiza zapošljivosti studenata studij Prozvodno strojarstvo (2021.)

Analiza zapošljivosti studenata TO (2023.)

 

IZDAVAŠTVO

TO Godišnje izvješće 2020 – Annual Report of the Tech Department – Science, Research and Development

TO Godišnji izvještaj 2021 – Annual Report of the Teach Department – Science, Research and Development

TO Godišnje izvješće 2022 – Annual Report of the Tech Department – Science, Research and Development

Skip to content