Menu Close

Stručna praksa

Zašto stručna praksa?

Stručna praksa podrazumijeva razvijanje znanja i vještina koji su standardni unutar neke struke ili profesije, a uključuje aktivnosti koje se nadograđuju na teorijsko znanje dobiveno tijekom studija. Stručnom praksom se studenti prijediplomskoga studija upoznaju s radom u struci kako bi lakše oblikovali svoj karijerni razvoj i stekli profesionalne vještine i kompetencije koje će im jednog dana povećati konkurentnost na tržištu rada.

Stručne prakse omogućavaju studentima stjecanje spoznajnih vještina rješavanjem konkretnih problema u realnom radnom okruženju, prijenos stečenih specifičnih stručnih znanja na druge probleme, kao i povezivanje znanja u pojedinim područjima. Psihomotoričke se vještine stručnim praksama dodatno razvijaju primjenom metoda, alata i materijala određene struke u rješavanju konkretnih radnih zadataka. Doprinos stručne prakse razvoju socijalnih vještina ostvaruje se interakcijom studenata s ostalim zaposlenicima, suradnjom i složenom komunikacijom u realnom poslovnom okruženju koje karakteriziraju manje predvidive okolnosti od onih u akademskom okruženju.

Ostale  kompetencija koje se stječu stručnom praksom su sposobnost planiranja i upravljanja vremenom, vještine upravljanja informacijama, sposobnost kritike i samokritike, sposobnost prilagodbe novim situacijama, sposobnost stvaranja novih ideja, sposobnost rješavanja problema, sposobnost donošenja odluka, prilagođavanje timskom radu, inicijativnost, etičnost, volja za uspjehom.

Imaju li tvrtke koristi od stručne prakse?

Povezivanjem studenata s institucijama profitiraju oboje. Naime, studenti na taj način po prvi puta stupaju u kontakt s potencijalnim poslodavcima i upoznaju se iz prve ruke s radom u struci. Tvrtke primanjem studenata na praksu dobivaju mogućnosti privlačenja i izbora potrebne radne snage.

Uvjeti za pristupanje stručnoj praksi.

Studenti prijediplomskog studija Proizvodno strojarstvo stručnu praksu obavljaju u 6 semestru u trajanju od 150 sati. Uvjet za obavljanje prakse su odslušani svi kolegiji iz 1., 2. i 3. godine studija.

 

 
Skip to content