Menu Close

O nama

TEHNIČKI ODJEL

Tehnički odjel nastao je kao sastavnica Veleučilište u Slavonskom Brodu koje je  osnovano 28. rujna 2006. godine Uredbom Vlade Republike Hrvatske (Narodne novine 108/2006), a 4. prosinca 2006. počela je nastava na svim odjelima Veleučilišta.

Na Tehničkom odjelu izvode se tri studijska programa:

  • stručni prijediplomski studij Proizvodno strojarstvo,
  • stručni prijediplomski studij Informatika i informacijske tehnologije i
  • stručni diplomski studij Energetika.

Trajna  dopusnica za izvođenje stručnog prijediplomskog studija Proizvodno strojarstvo dobivena je 7.4.2011. (KLASA: UP/I-602-04/11-13/00178, URBROJ: 533-07-11-004), trajanje studija je tri godine, studij nosi 180 ECTS bodova, a stječe se naziv  PRVOSTUPNIK/CA (BACCALAUREUS/A) INŽENJER/KA STROJARSTVA (bacc. ing. mech.)

Potvrda o upisu u Upisnik studijskih programa stručnog prijediplomskog studija Informtaika i informacijske tehnologije dobivena je 24.6.2012. (KLASA: 602-04/22-13/00031, URBROJ: 533-04-22-0005), trajanje studija je tri godine, studij nosi 180 ECTS bodova, a stječe se naziv  PRVOSTUPNIK/CA (BACCALAUREUS/A) INŽENJER/KA INFORMATIKE.

Trajna dopusnica za izvođenje stručnog diplomskog studija Energetika dobivena je 6.7.2017. (KLASA UP/I-602-04/17-13/00002, URBROJ 533-20-17-0004), trajanje studija je dvije godine, studij nosi 120 ECTS bodova, a stječe se naziv  MAGISTAR INŽENJER STROJARSTVA / MAGISTRICA INŽENJERKA STROJARSTVA (mag. ing. mech.).

Danas je Tehnički odjel jedna od sastavnica Sveučilišta u Slavonskom Brodu koje je  počelo obavljati djelatnost danom upisa u sudski registar, 3. kolovoza 2020. godine, a nastalo je spajanjem Veleučilišta u Slavonskom Brodu, Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu, dislociranih studija u Slavonskom Brodu Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i Studentskog centra u Slavonskom Brodu.

Na Tehničkom odjelu je do sada preddiplomski stručni studij Proizvodno strojarstvo uspješno završilo 456 studenata, a specijalističkog diplomski stručni studij Energetike 61 student.

Naši studenti rade stručnu praksu u tvrtkama iz gospodarstva s kojima imamo dugogodišnju suradnju. Kao rezultat toga svake godine određeni broj studenata ostane raditi u tvrtkama gdje su odrađivali praksu. Dobra suradnja s gospodarstvom ogleda se i u kontinuiranom izvođenju izvanrednog studija na koji tvrtke šalju svoje zaposlenike na dodatno školovanje.

Studenti koji završe preddiplomski stručni studija Proizvodno strojarstvo, a naročito specijalistički diplomski stručni studij Energetike, vrlo brzo nalaze posao u struci jer se mogu zaposliti na različitim poslovima u proizvodnim tvrtkama u metaloprerađivačkoj industriji, ali i šire.

O prepoznatljivosti naših studijskih programa govori činjenica da veliki dio studenata dolazi iz drugih županija i to iz različitih vrsta škola (Tehničke škole, Gimnazije, Ekonomske škole, …).

Studijski programi redovito se  osuvremenjuju prema potrebama gospodarstva te smo, primjerice, omogućili studentima izborne kolegije iz područja robotike.

Osim redovitog studija na Tehničkom odjelu izvode se i programi cjeloživotnog učenja. Primjerice, izvodi se izobrazba za stručno osposobljavanje i obavezno usavršavanje osoba koje provode energetske preglede i/ili energetsko certificiranje zgrada od 2009. godine, kada je Veleučilište u Slavonskom Brodu kao prva ustanova u Hrvatskoj dobilo od Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva ovlaštenje za provođenje navedenog programa.

Studenti Tehničkog odjela mogu aplicirati na ERASMUS+ natječaje u sklopu Sveučilišta u Slavonskom Brodu te na taj način steći iskustva i na visokoškolskim ustanovama u inozemstvu. Osim toga, postoji i dolazna mobilnost studenata na Tehnički odjel iz drugih država što također omogućava razmjenu iskustava.

Pročelnik Tehničkog odjela: doc. dr. sc. Mladen Bošnjaković

Skip to content