Menu Close

Nastupno predavanje mr. sc. Ranka Simića

Na temelju članka 2. stavka 3. Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (NN 129/05) i članka 28. Privremenog Pravilnika o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja l na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta u Slavonskom Brodu, privremeni rektor Sveučilišta u Slavonskom Brodu objavljuje nastupno predavanje mr. sc. Ranka Simić, pristupnika Natječaja za izbor u naslovno znanstveno-nastavno zvanje predavač, za znanstveno područje Tehničkih znanosti, znanstvenog polja Računarstvo, na Tehničkom odjelu. Tema nastupnog predavanja je: ‘Programi za baze podataka’.
Nastupno predavanje održat će se u ponedjeljak, 25. listopada 2021. u 10.20 sati u učionici 102 u zgradi Strojarskog fakulteta, Trg Ivane Brlić Mažuranić 2, Slavonski Brod.
Skip to content