Menu Close

Erasmus+ program ključna aktivnost 1 (KA131), individualna mobilnost nastavnog osoblja, iskustva Ivica Lacković, dipl. ing. stroj., v. pred. i Marija Stoić, dipl. ing. stroj., v. pred

Nastavnici Tehničkog odjela, Sveučilišta u Slavonskom Brodu, Ivica Lacković, dipl. ing. stroj., v. pred. i Marija Stoić, mag. ing. stroj., v. pred. su bili na usavršavanju u sklopu ERASMUS+ programa, ključna aktivnost 1 (KA131) projekti mobilnosti između država sudionica u programu i partnerskih država.

Svoja iskustva i dojmove će prenijeti nastavnicima i studentima Sveučilišta u Slavonskom Brodu putem predavanja i prezentacije koju će održati u srijeda, 29.3.2023. u 10:00 sati, u Ul. 108. brigade ZNG 28.

Skip to content