Menu Close

Erasmus+ program ključna aktivnost 1 (KA107), individualna mobilnost nastavnog osoblja, iskustva doc. dr. sc. Mladen Bošnjaković i Ivica Lacković, dipl. ing. stroj., v. pred.

Nastavnici Tehničkog odjela, Sveučilišta u Slavonskom Brodu, doc. dr. sc. Mladen Bošnjaković i Ivica Lacković, dipl. ing., v. pred. su bili na usavršavanju u sklopu ERASMUS+ programa, ključna aktivnost 1 (K107 ) projekti mobilnosti između država sudionica u programu i partnerskih država Poljoprivredno prehrambenom fakultetu u Sarajevu.

Svoja iskustva i dojmove će prenijeti nastavnicima i studentima u utorak 31.05.2022. U 12 sati u učionici 2.

Skip to content