Menu Close

Erasmus+ program ključna aktivnost 1 (KA171), individualna mobilnost nastavnog osoblja, iskustva Ivica Lacković, dipl. ing. stroj., v. pred. i Marija Stoić, dipl. ing. stroj., v. pred.

Nastavnici Tehničkog odjela, Sveučilišta u Slavonskom Brodu, Ivica Lacković, dipl. ing. stroj., v. pred. i Marija Stoić, dipl. ing. stroj., v. pred., pred. su bili na usavršavanju u sklopu ERASMUS+ programa, ključna aktivnost 1 (KA171) projekti mobilnosti između država sudionica u programu i partnerskih država  na odjelu Office of Internationalization, Convocation and Advancement, University of Nairobi, Kenija.

Svoja iskustva i dojmove će prenijeti nastavnicima i studentima Sveučilišta u Slavonskom Brodu putem predavanja i prezentacije koju će održati u ponedjeljak, 15.04.2024. u 12:00 sati, u Ul. 108. brigade ZNG 28.

Skip to content